Hvordan kan en effektivisere den digitale studieteknikken?

Hvordan kan en effektivisere den digitale studieteknikken?

Årets første skoleuke er overstått og det fjerde semesteret er i gang for fullt. Dette semesteret er delt inn i fire ulike etapper der vi allerede har fått tilegnet oss litt kunnskap fra den første delen. Arne Krokan står for den første delen der vi allerede har fått et innblikk i digital økonomi, forretningsmodeller, kunstig intelligens og teknologi. Senere i dette fordypningsemnet vil vi få et innblikk i de tre neste etappene som omhandler sosial kommunikasjon, e-varehandel og digital markedsføring. Marianne Hagelia åpnet første forelesning ved å snakke om studieteknikk, noe som fanget blikket mitt umiddelbart. Studieteknikk er viktig for en mest effektiv læring, dermed vil jeg begrense dette blogginnlegget innenfor feltet «digital studieteknikk» da dette er tilfellet under pandemien.

hva er studieteknikk?

Studieteknikk er ulike arbeidsformer for å effektivisere og optimalisere læringen. Dermed er god motivasjon nøkkelen for å skape en god studieteknikk. Digital studieteknikk er kommet for å bli, og har påvirket studentenes vaner ettersom undervisningsformen foregår digitalt under pandemien. En kan reise spørsmålet om hvordan en kan effektivisere den digitale studieteknikken.

Gode digitale studieteknikker

I følge Hagelia tilegner vi oss kunnskap forskjellig, dermed vil en god digital studieteknikk eksempelvis være å samskrive i google docs. Flere studenter kan dele deres tanker rundt et bestemt emne i et felles dokument. Dette bidrar til at vi reflekterer og lærer av hverandre. Siden vi sluttet med fysiske forelesninger på skolen har det blitt mindre refleksjoner rundt emner, da disse oftest foregikk under forelesningen på skolen. Dersom vi prøver å bruke google docs vil dette bidra til større forståelse rundt emnet og gi studenter større motivasjon. Denne metoden er brukt flere ganger under pandemien av meg selv og andre medstudenter i forbindelse med gruppeeksamener.

Å jobbe med notater er også en velkjent studieteknikk som er effektiv for læringen. Det kommer frem at lytting til forelesningen kun utgjør at du husker en liten del av forelesningen. Dersom du jobber med notatene dine etter endt økt vil du kunne huske så mye som 50%. Notater kan skrives for hånd eller på datamaskinen etter eget ønske. Av Personlig erfaring føler jeg at jeg får et bedre utbytte av å skrive for hånd. Etter det kan en lage et tankekart for hånd for å senere legge det inn i word. Dette verktøyet vil bidra til å organisere prosessen fra tanke til et ferdig produkt.

Kommunikasjon foregår oftest over digitale plattformer. Digitale plattformer er ikke en teknologi som de fleste tror, men en forretningsmodell som muliggjør for kommunikasjon. Dermed ville en annen god digital studieteknikk være å kommunisere over «messenger». Hagelia anbefalte studenter å ta i bruk denne metoden da den er effektiv for læring og forståelse av pensum.

En annen viktig studieteknikk som er verdt å nevne er små økter i hverdagen. Du har sikkert hørt studenter klage over at det er vanskelig å kombinere studie og jobb samtidig, dermed stormøver vi rett før eksamen. Denne metoden er ikke til å anbefale dersom du ønsker å lære effektivt og få et bedre resultat på eksamen. Hagelia viser til at du effektiviserer læringsprosessen ved å sette av noen minutter hver dag for å lese litt pensum. Denne metoden blir brukt i forbindelse ved å huske bedre, da det er vanskeligere å ta til seg mye informasjon gjennom en tretimers forelesning. I dette tilfellet handler det om å se muligheter – du kan for eksempel lese gjennom pensum mens du venter på bussen på vei til jobb, eller mens du sitter på bussen. 10-20 minutter om dagen er kanskje nok til å få et bedre resultat på eksamen.

(Bilde hentet fra NMBU.no)

Har covid-19 påvirket studieteknikken min?

Med covid-19 har de fleste studenter omstillet sine hverdagslige studieteknikker. Mitt første semester ble store deler av min studiehverdag tilbragt på skolen. Under forelesning tok jeg notater på datamaskinen, etterfulgt av å skrive de for hånd etter forelesning. Denne teknikken ble brukt for repetisjon. Etter covid-19 snudde alt på hodet og de fysiske forelesningene ble plutselig erstattet med zoom. Det ble mindre rom for å reflektere over fagstoffet med medelever under forelesning og jeg mener studieteknikken min ble omgjort til det negative. Grunnet hjemmeeksamener sluttet jeg å skrive notatene for hånd med unntak i faget bedriftsøkonomi. Jeg startet å øve digitalt ved hjelp av flash-cards, noe Hagelia også nevnte var en god teknikk for repetisjon. De digitale plattformene er kommet for å bli, men det vil foreløpig ikke kunne engasjere studenter i like stor grad som en fysisk forelesning.

Oppsummering

Sammenlagt mener jeg de fleste kan forbedre sine studieteknikker. Vi mennesker er ulike og lærer ulikt. Dermed vil vi ha forskjellige utgangspunkt når det kommer til studieteknikk. Vi må finne den metoden som er mest effektiv for en selv. Dette kan gjøres ved å teste de ulike teknikkene som er nevnt over, for å lære mest effektivt. Studenten vil da kunne oppnå ønskede resultater gjennom pandemien ved å jobbe kontinuerlig med fagstoffet og studieteknikk.

-Emilie

Kilder:

https://www.krokan.com/arne/

https://www.hagelia.no/

https://www.nmbu.no/student/studieadm/aktuelt/node/40131

One thought on “Hvordan kan en effektivisere den digitale studieteknikken?

  1. Kjempe fint innlegg Emilie!
    Her har du jobbet godt med kunnskapen du sitter igjen med etter forelesningen.
    Jeg synes du har strukturert innlegget ditt veldig bra og det er veldig fint at du har tatt i bruk både bilder og overskrifter, hvilket gjør innlegget ditt veldig levende og oversiktlig for leserne dine, bra jobba!
    Det kunne også vært interessant om du eksempelvis hadde intervjuet en medelev, et familiemedlem eller en venn og lagt inn deres beste studieteknikker, for en liten kreativ vinkling på oppgaven.
    Gleder meg til å lese flere innlegg, du er veldig flink 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.