Velkommen til fremtiden

Velkommen til fremtiden

Blokkjeder og kryptovaluta er kanskje et fremmed ord for mange, men med en gang noen nevner «Bitcoin» så vet alle hva dette er. Bitcoin kan betegnes som en «pioner» i kryptomarkedet og den er en av 8360 forskjellige kryptovalutaer som nå finnes, ifølge coinmarketcap.com. Kanskje har du også hørt om «Monero» som er en kryptovaluta som skulle brukes som betalingsmiddel i kidnappingssaken av konen til Tom Hagen. Dette kan ha noe med omfanget av nyheter som har vært rundt Bitcoin fra 2017/18 der den hadde en vanvittig prisøkning som åpnet øynene hos mange. I den siste tiden har den også fått en del medieoppmerksomhet ettersom den har nådd nye høyder og toppet i starten av januar 42.000 USD. Bitcoin er kun toppen av isberget og vi skal se litt nærmere på teknologien som står bak dette og hvilke fordeler/ulemper denne teknologien følger med seg. 

Hva er blokkjeder og kryptovaluta

Blokkjedeteknologi er ikke noe nytt. Allerede i 1982 ble konseptet blokkjede foreslått av David Chaum. Men det er ikke før i 2008, da en person under dekknavnet «Satoshi Nakamato» lanserte Bitcoin, at denne teknologien ble virkeliggjort (SNL, 2020). Bitcoin er en kryptovaluta som er bygget på teknologien blokkjede. Teknologien bak dette er komplisert, men den kan også forklares på en forenklet måte. Blokkjeder fungerer som en digital regsnkapsbok som gjør alle transaskjoner synlig for alle og det er mulig å spore disse. Det som gjør blokkjeder så eksepsjonelt er at det er svært vanskelig å endre alle dataene og i tillegg at den er administrert av et peer-to-peer-nettverk (SNL,2020). Dette vil si at det er ingen øvre makt som administrerer transaksjonene, men et nettverk av flere parter. I land med sterke makter som er korrupte og lite frihet kan dermed denne teknologien løse problemer. Istedenfor at staten skal ha et jerngrep over økonomien din kan blokkjeder være løsningen for deg som ønsker mer frihet gjennom et nettverk der alle har kontrollen i et stort felleskap. 

Jeg har nevnt mye om transaksjoner relatert til blokkjeder da dette er den vanligste bruken av teknologien, men man kan betegne blokkjeder som en spesifikk type database. Som jeg nevnte så fungerer blokkjeder som en digital regnskapsbok, der alle dataene fra hver transaksjon lagres i såkalte blokker. Når en blokk blir full av informasjon, fylles neste blokk med informasjon og det dannes en kjede av blokker (investopia.com). Alle typer informasjon kan lagres på blokkjeder og 0chain (ZCN) er et eksempel på en kryptovaluta som bruker denne teknologien. De bruker blokkjedeteknologien til å lagre data sikkert og en av partnerne deres er Amazon (0chain.net).

Illustrasjon av hvordan blokkjeder fungerer. 
Bilde hentet fra: https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp

Enda mer aktuelt den siste tiden

Blokkjedeteknologien har blitt ekstra relevant siste tiden. En av faktorene er den ekstreme trykkingen av dollar som har foregått i USA. Maktene i USA har latt pengemaskinene gå på fullt gir gjennom 2020 og det ser ikke ut til å stoppe i 2021. Faktisk sies det at 22% av all dollar som har blitt produsert gjennom tidene ble produsert i 2020 (Redman, Jamie 2020). Dette gjør de for å stimulere økonomien som har blitt hardt rammet av den pågående pandemien. Selv om dette kan høres positivt ut, vil ikke nødvendigvis ettervirkningene av det være positivt. Med et så stort trykk på å dele ut penger medfølger inflasjon som betyr at pengene blir verdt mindre og man får lavere kjøpekraft. Løsningen fra myndighetene kan da være å øke minstelønnen, men dette vil igjen føre til høyere skatt og man danner en vond sirkel. Løsningen for mange på dette har vært Bitcoin. Det kan kun produseres et maksimalt antall på 21 millioner Bitcoins og produksjonsantallet halveres hvert fjerde år før det i ca år 2140 ikke lengre produseres flere Bitcoins. Dette gjør at inflasjon ikke er mulig, noe som har gått opp for mange større institusjoner i det siste og de har begynt å oppevare pengene sine i Bitcoin. 

En annen dagsaktuell sak er noe som pågår akkurat nå mens jeg skriver dette. For store institusjoner er det normalt å «shorte» aksjer som betyr at man låner aksjer for å vedde på at prisen på den går ned. Dette medfølger at de trykker prisen nedover med store beløper som påvirker den vanlige hobbyinvestor. En gruppe fra reddit som er en sosial plattform har sett seg lei at institusjoner har så stor makt over aksjemarkedet og er med på å manipulere prisene på en slik måte. Dette har medført en stor bevegelse der ekstremt mange har gått sammen og kjøpt blant annet gamestop aksjen som førte til at den har steget noe vanvittig i pris. Gamestop aksjen var en aksje som var «shortet» av mange institusjoner, men denne bevegelsen har ført til at disse institusjonene har tapt milliarder av kroner og «fått smake sin egen medisin». Men det store problemet her oppsto når ulike handelsplattformer for aksjer valgte å fjerne muligheten for å investere i disse aksjene, noe som er å frarøve friheten til den vanlige hobbyinvestoren å bruke pengene sine fritt mens de beskytter de store institusjonene. Dette er et problem der det vanlige mennesket blir frarøvet sin frihet fra noen som har større makt enn de, og det er akkurat dette problemet som kan løses med kryptovaluta. Som nevnt så er det ikke en makt som styrer denne teknologien, men alle oss sammen som benytter oss av den. Vi får automatisk en mye større frihet og det er kanskje dette myndighetene også er litt redd for. 

Fremtiden for blokkjeder og kryptovaluta

Det skal sies at kryptovalutaer har hatt en turbulent start, og med mye variert medieomtale. Men jeg tror det er en teknologi som er kommet for å bli og at vi nå kun er i starten av en lang adopsjonsprosess. Dette er helt klart noe som også kan brukes av Norges befolkning. En ting er at det kan gjøre internasjonale transaksjoner enklere, raskere og billigere. En annen funksjon er at vi vil få en større kontroll over vår egen økonomi. Banker har for eksempel myndigheten til å stenge kontoer til privatpersoner hvis de ser noe mystisk aktivitet. Men hvis du eier en Bitcoin er det du som har kontroll over denne Bitcoinen spesielt hvis du har den lagret i en såkalt «wallet». 

Invester i fremtiden

Vi er inne i en spennende periode og hverdagen vår blir mer og mer påvirket av teknologien. Vi vet ikke hva fremtiden bringer, men det er en stor sannsynlighet for at blokkjedeteknologien er kommet for å bli. Jeg vil si at vi fremdeles er i en startfase og har en lang vei å gå når det kommer til denne teknologien, men det skal også sies at de som er tidligst ute og benytter seg av noe som er revolusjonerende er de som sitter igjen med størst gevinst når teknologien er blitt adoptert av hele verden.

Velkommen til fremtiden!

Kilder

https://coinmarketcap.com/

https://snl.no/blokkjede

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp

https://0chain.net/

https://news.bitcoin.com/9-trillion-in-stimulus-injections-the-feds-2020-pump-eclipses-two-centuries-of-usd-creation/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *