Vi må bli mer bærekraftig

Vi må bli mer bærekraftig

Bikbok i et bærekraftig perspektiv

I mitt forrige innlegg skrev jeg litt om Bikboks kundereise og hvem deres målgruppe er.  I dette innlegget skal vi se på selskapet i et bærekraftig perspektiv. I den sammenheng skal vi se nærmere på FN´s bærekraftsmål og i hvor stor grad bærekraft er integrert i bedriften. Til slutt skal vi se nærmere på hvilke tiltak Bikbok kan gjøre for å bli mer bærekraftig. Personlig synes jeg dette er et spennende tema da små endringer kan utgjøre en stor forskjell. For eksempel kan vi hjemme bli flinkere på vårt klesforbruk. I de siste årene har prisen på klær sunket, hvilket har økt vårt personlige forbruk. I snitt har vi 359 klesplass i skapet der hvert femte plagg gjerne fortsatt har lappen på. (framtiden) I FN´s bærekraftsplan handler mål 17 om samarbeid for å nå målene. I dette tilfellet kan vi eksempelvis la være å kjøpe klær på ett år, eller kjøpe brukte klær via finn.no eller tise.

Viktigheten av bærekraft

FN har utarbeidet en felles plan der formålet er å utrydde fattigdom, minske klimaendringene og bekjempe ulikhet i verden innen 2030. De uklike bærekraftsmålene består av 17 hovedmål og 169 delmål der samarbeid spiller en viktig rolle for å gjennomføre dette. Gjennom en spørreundersøkelse med deltakere fra hele verden fikk omtrent ti millioner mennesker gi innspill til hvilke mål som var viktigst å bekjempe. Våren 2020 gikk regjeringen i Norge inn for å lage en plan for å nå disse målene innen 10 år, slik som resten av verden. (FN)

skjermdump:https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/VGS/fns-baerekraftsmaal

Hvilke bærekraftige tiltak gjør Bikbok

Dersom du har handlet på Bikbok har du kanskje merket at de selger «the better bag» som skal være en dyrere og mer holdbar pose for å redusere bruken av plastposer. Poenget med denne posen er å gjenbruke den etter hver handel. Dersom vi endrer våre vaner når det kommer til bæreposer vil det være et stort potensial når det kommer til bærekraft. I dette bærekraftstiltaket er det viktig at forbrukeren følger opp tiltaket for å redusere overforbruk av plastposer.

Innad i bedriften er målet å kombinere sunn forretningsdrift med etisk atferd. Ifølge konsernet jobber de hardt med å ivareta etiske arbeidsvilkår i de utenlandske fabrikkene slik at produksjonen av klær skjer under verdige arbeidsforhold. De er forpliktet til å dokumentere at de jobber kontinuerlig med å forbedre og sikre deres arbeidsforhold (Bikbok).

Hva kan Bikbok gjøre for å forbedre deres bærekraftige tiltak

Klesindustrien har fortsatt en lang vei å gå når det kommer til bærekraft. Vi skal derfor se nærmere på hvilke tiltak Bikbok kan gjøre for å bli enda mer bærekraftig. I den sammenheng skal vi se nærmere på mål 12 og 13 som kort handler om forbruk og klimaendringer. I dag er klesforbruket vårt så stort at klesbransjene står for større utslipp enn fly og skip til sammen. I 2017 kom det frem at H&M i Danmark brenner omtrent 12 tonn klær i året i samtidig som Burberry brenner sine varer til flere hundre millioner kroner i året (aftenposten)

-Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Kort handler bærekraftig forbruk om å gjøre mest mulig med minst mulig ressurser. For å oppnå tiltaket om ansvarlig forbruk og produksjon må forbrukeren endre livsstil. Å endre livsstil innebærer å redusere klimautslipp og ressursbruk. I følge Bikbok har de noen tiltak som omhandler etiske arbeidsvilkår, hvilket betyr at det fortsatt er mye som bør gjøres for å oppnå et felles bærekraftsmål. Eksempelvis kan de fokusere mindre på «fast fashion» og produsere klassiske klær som alltid er på moten. Dette gjør at vi naturligvis forbruker mindre. Et annet tiltak kan være å produsere mer bærekraftige klær, der forbrukeren betaler en liten sum ekstra for å velge bærekraft. I dag har vi med oss mobiltelefonen hvor enn vi går. For å bli enda mer miljøvennlig kunne Bikbok eksempelvis startet med digitale kvitteringer, istedenfor å skrive ut i butikken. Dersom alle tar sin del av det grønne ansvaret, er det en mulighet for å oppnå det målet FN har satt.

-Mål 13: Stoppe klimaendringene
Dette målet handler kort om å handle umiddelbart slik at vi kan bekjempe klimaendringene og deres konsekvenser. I dag produseres klærne til Bikbok i 50 forskjellige fabrikker rundt i verden, noe som ikke er særlig miljøvennlig med tanke på klimaet. Vi importerer klær og er lite villige til å prioritere utslippsreduksjoner. Dersom vi hadde en egen fabrikk i Norge, hadde det spart oss for klimautslipp og utnytting av fattige arbeidere. Arbeidsvilkårene ville naturligvis vært bedre og arbeiderne hadde fått tarifflønn.

Avslutning:
Bikbok har tatt et lite ansvar når det kommer til bærekraft og har fortsatt en lang vei å gå. Det er flere tiltak som må gjøres for å nå FN´s bærekraftsmål innen 2030, der blant annet Bikbok bør gjøre mer for å bli oppfattet som bærekraftig . I neste innlegg skal vi se nærmere på klesproduksjon i et miljøvennlig perspektiv.

Kilder:

Framtiden. Vi kjøper altfor mange klær. Lesedato 7. mars
2021:https://www.framtiden.no/202008207610/aktuelt/forbruk/vi-kjoper-altfor-mange-klar.html

Bikbok. Hvordan jobber Bik Bok med bærekraft? Lesedato 7. mars
2021: https://bikbok.zendesk.com/hc/no/articles/115005421449-Hvordan-jobber-Bik-Bok-med-b%C3%A6rekraft-

Aftenposten. FN-rapport: klesindustrien står for større utslipp enn fly og skip. Lesedato 7. mars
2021: https://www.aftenposten.no/norge/i/9vrE8d/fn-rapport-klesindustrien-staar-for-stoerre-utslipp-enn-fly-og-skip

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *