fem barrierer ved klimakommunikasjon

fem barrierer ved klimakommunikasjon

Hei!

De aller fleste har nok tenkt at vi må handle raskt når det kommer til de menneskeskapte klimaendringene, men i praksis er vi ikke så villige til å ofre nok til å minske utslippene. Det oppleves lettere å legge til seg en vane enn å legge en fra seg, derfor vil kommunikasjon være et vendepunkt for å endre folks holdninger og atferd knyttet til klimaendringene. Ifølge Per Espen Stoknes blir klimaendringene kommunisert som en dommedagsprofeti, slik at eksponentene for budskapet blir passive istedenfor å bli motivert til å bidra. Stoknes har gjennom flere år forsket på psykologiske barrierer på hvorfor vi ikke foretar oss nødvendige endringer i forhold til holdningene våre. Stoknes har utformet 5 ulike barrierer som vi skal se nærmere på.

1.barriere – distanse
Klimaendringene berører på et geografisk nivå, der enkelte land blir mer berørt enn andre. I Norge opplever vi klimakrisen som fjernt da alt som kommuniseres ikke oppleves på nært hold. Vi har hørt om isfjell som smelter eller havnivå som stiger, men på ingen måte sett klimaendringene rundt oss.  En løsning for dette er å tilegne oss informasjon via sosiale medier, slik at eksponenten føler en mindre distanse.  Vi kan eksempelvis oppsøke et forum om klimaendringer for å skape en form for fellesskap.

Skjermbump: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/np58m/arktis-kan-bli-10-grader-varmere

2.barriere – dommedag
Når vi hører om klimakrisen prøver vi å skygge unna temaer som blir oppfattet som en dommedag. Media fokuserer i større grad på trusler istedenfor muligheter, der formålet deres er å få eksponenten til å handle raskere. I dette tilfellet virker dette mot sin hensikt. Fokuset bør heller pekes i en mer positiv retning som virker mer støttende enn skremmende.

3.barriere- dissonans
Kognitiv dissonans oppstår som følge av det vi gjør som gjerne strider mot det vi vet. Dette kan eksempelvis være når vi kjøper klær. Du har to alternativer foran deg, der det ene produktet er billig mens det andre produktet er dyrere. Det dyreste produktet er laget på en bærekraftig metode, mens det billigste produktet ikke har fokusert på dette. Du vet at du ønsker å velge bærekraftig, men velger likevel å kjøpe det billigste produktet, da du gjerne ønsker å spare noen kroner. Dette er et eksempel som kan gi kunden et ubehag som i flere tilfeller kan føre til ansvarsfraskrivelser. Et tiltak som kan gjøres er å kommunisere bedre til kundene om fordelene ved å velge et bærekraftig produkt fremfor et ikke-bærekraftig produkt. Dette kan enkelt bidra til at flere velger å ta bedre avgjørelser på handletur.

skjermdump: https://tekstilforum.no/miljo-og-baerekraft/klesbransjen-ma-ikke-overselge-baerekraftige-klaer/579840

4. barriere – fornektelse
Den fjerde barrieren omhandler fornektelse i forhold til fakta om global oppvarming. Vi tar ikke klimakrisen på alvor slik vi bør. Et tiltak er å formidle positive fremdrift der vi har forbedret klimakrisen.

5. barriere- identitet
Identitet er så mangt, men handler kort om hvem du er og hva du står for. Dersom klimaendringene strider mot din identitet og handlinger vil dette i et større perspektiv føre til manglende evne til å tilegne seg informasjon om klimaendringer. Jo mer vi vet om identiteten til eksponenten, jo lettere er det å tilrettelegge tiltak.

Avslutning:
Det er ikke til å legge skjul på at endringer bør skje snarest mulig. For at endringer skal skje må vi forbedre dagens klimakommunikasjon. Når vi snakker om klimaendringer bør vi begrense oss innenfor et geografisk område som er nært oss selv. Når dette skal kommuniseres bør det virke motiverende til å bidra slik at kampanjen ikke skal virke mot sin effekt.

Kilder:

Bjørnland, Irmelin M. 2014 «Per Espen Stoknes». Hentet fra: https://psykolosjenblog.files.wordpress.com/2017/10/per-espen-stoknes.pdf

Forskning. 5 barrierer mot klimatiltak. Lesedato: 14. mars
2021: https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-klima-partner/5-barrierer-mot-klimatiltak/453056

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *