ORK – en bedre målstyring?

ORK – en bedre målstyring?

Hei, da er vi allerede i gang med tredje modul i dette faget som Karl Phillip Lund skal lede oss gjennom. I forbindelse med hovedtemaet som omhandler e-varehandel vil jeg fremover poste to blogginnlegg i uken der vi blant annet skal se nærmere på prosessen fra en idéutvikling til lansering av egen nettside. Med andre ord vil denne modulen gi et stort læringsutbytte der planlegging vil bli et viktig tema for en god gjennomføring av hele konseptet. Akkurat dette synes jeg virker veldig spennende og håper dere vil følge med på dette. I dette innlegget skal vi se nærmere på hva ORK er og hva det brukes til.

Hva er ORK?

Kort fortalt er ORK er et målingsverktøy som står for objective, key results. Dette verktøyet brukes av mange ulike organisasjoner for å sette egne mål og sikre deres kontinuerlige fremdrift slik at de holder seg relevant til enhver tid. ORK bidrar blant annet til en forbedret internkommunikasjon i organisasjoner ved at målene deres blir gjort tilgjengelig for alle ansatte i organisasjonen. Denne form for styringssett erstatter ikke god ledelse eller bedriftskultur, men er blant annet med på å løfte organisasjonen til et annet nivå. Vi kan også si at ORK handler om å besvare to grunnleggende spørsmål:

-Objective: Hva ønsker du å oppnå? (retningen)
-Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

Objective viser til retningen og key results forteller hvordan du skal komme deg dit. Når du besvarer de gitte spørsmålene får du tydelig frem hvilke prioriteringer som er viktige og riktig fokus i bedriften. Dette kan bidra til at akkurat du oppnår målet ditt og skaper suksess. (INEVO, 2019)

Hvordan kan jeg lage gode objectives?

Det første du kan gjøre er å lage en kort og presis setning om det målet du ønsker å oppnå. Det vil være en fordel for deg og ditt team å sette en tidsfrist slik at organisasjonen kan utarbeide en strategi for å nå målet innen den perioden du selv har satt. Et godt tips er å ikke lage alt for mange mål som fokuseres på samtidig, da dette kan gjøre at visjonen ikke kommer eller når helt frem. Det vil derfor være bedre å komme med et konkret mål, slik at organisasjonen vet når målet et nådd. Som tidligere nevnt skal vi i denne modulen sette opp egen nettbutikk. I den sammenheng vil jeg komme med konkrete eksempler på gode objectives for mitt kommende prosjekt.

-Starte en nettbutikk som gir kundetilfredshet samtidig som den gir suksess.

Hvordan kan jeg lage gode key results?

Når du har laget gode objectives vil neste steg være å lage gode key results, der vi skal utarbeide en god strategi for å nå målet vi har satt oss. Som tidligere nevnt vil det å sette en bestemt tidsfrist på akkurat dette være en fordel.

-Lage en nettside der logo og design skal gjenspeile produktene som selges

-Finne hvilke plattformer målgruppen befinner seg i og markedsføre seg i sosiale medier.

– sette mål på antall besøkende på nettsiden og salg.

skjermdump: https://pixabay.com/no/photos/student-%C3%A5-skrive-tastaturet-tekst-849825/

De aller fleste tenker at dette systemet kun passer for de større selskapene, noe som ikke stemmer. Bak de aller fleste suksesshistoriene ligger det ofte blod, tårer og svette for at de har nådd deres mål. Der har planlegging i den minste detalj vært viktig. Selv tror jeg ORK-systemet vil hjelpe meg når vi skal lansere egen nettbutikk.

Kilde:

Inevo.no. «OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021» 
lesedato: 07.04.21: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *