Hvordan skaffe en relevant mentor

Hvordan skaffe en relevant mentor

Fra tidlig alder har presset om å skaffe seg en god jobb vært et tema. Om vi oppnår drømmejobben karrieremessig, er det ingen som vet på det nåværende tidspunkt. Det eneste vi vet sikkert, er at det å bygge et godt nettverk rundt seg kan hjelpe deg på veien. Det har seg nemlig slik at endel stillinger aldri blir utlyst, da jobbene blir skaffet gjennom ulike nettverk. Uten et nettverk, kan det være utfordrende å skaffe seg drømmejobben. Det vil derfor være en fordel å skaffe seg en relevant mentor.

En mentor er kort fortalt en gjerne eldre person som fungerer som en rådgiver for en venn/mindre uerfaren person. (snl) Dersom du ikke har en mentor vil jeg anbefale deg å ta dette kurset: https://first-round.teachable.com/. Kurset i sin helhet byr på 8 ulike moduler som tar deg gjennom ulike steg for å finne potensielle mentorer:

  • Din profesjonelle identitet
  • Finne mentor ved hjelp av LinkedIn
  • Hvordan ta kontakt via LinkedIn
  • Hvordan koordinere effektive samtaler
  • Navigering av en samtale
  • opptre profesjonelt
  • research
  • bygge langvsiktig relasjon
skjermdump: https://unsplash.com/photos/y_6rqStQBYQ

1 – Din profesjonelle identitet

Kurset starter med å ta for seg hvem du er som student eller ferdigutdannet. Skillet mellom en student og en fersk profesjonell kan være vanskelig å skille, men over tid vil studentrollen ta over rollen som den profesjonelle identiteten. I mellomtiden vil det være en god ide´ å ta kontakt med en profesjonell. Den første modulen viser til fem ulike kvaliteter som er viktige ved oppbygging av nettverk.

-Emptai: – evnen til å sette seg inn i perspektivet til den du oppsøker.

-Nyskjerrighet: vise din interesse av deres erfaringer og opplevelser.

-Takknemlighet: Vise din takknemlighet for tid og innsikt som blir satt av.

-Relevanse: Fortelle hvorfor samtalen er relevant og nyttig.

-Respekt: Respekt er gjensidig. Behandle andre som du selv ønsker å bli behandlet.

2- Finne mentor ved hjelp av LinkedIn

Det er ikke til å legge skjul på at LinkedIn er en plattform som i dag brukes for å finne nye kontakter. Derfor kan du enkelt bruke søkemotoren for å lete etter en relevant mentor for deg.

«Perfect overlap» – kan eksempelvis være noen du identifiserer deg med – en som går/har gått samme studieretning som deg. (kontakte en som går/har gått markedsføring og merkevareledelse innenfor HK).

«great overlap» – Du kan kanskje kontakte noen som har gått /går markedsføring på HK. (Kan eksempelvis være noen som har kompetanse innenfor markedsføring og salgsledelse).

«similarties» – du kan eksempelvis kontakte noen som har gått en lignende studieretning som deg. (f.eks kontakte en som har gått markedsføring på BI, istedenfor HK).

«someone intresting» Dette trenger nødvendigvis ikke å være noen du har noe felles med, men en person du synes gjør noe interessant (kan eksempelvis være noen som jobber innenfor drømmeyrket ditt).

3 – Hvordan ta kontakt via LinkedIn

Det finnes utallige måter å forme samtale på, men i dette tilfellet vil det være en fordel å være kort og konkret. Du kan først starte samtalen med å presentere hvem du selv er etterfulgt av en liten forklaring på hvorfor du kontakter akkurat denne personen. Til slutt kan du eksempelvis presisere hva vedkommende kan hjelpe deg med.

skjermdump: https://pixabay.com/no/photos/linkedin-app-mobil-smartphone-2616651/

4 – Hvordan koordinere effektive samtaler

Så snart du har fått svar fra vedkommende vil det være en fordel å være effektiv slik at samtalen går raskt og enkelt, slik at ingenting feiltolkes. Dette handler først og fremst om viktigheten om andres tid og din evne om å være fleksibel.

5- Navigere en samtale

Navigasjonen er en viktig del av samtalen, derfor vil det være en fordel å ta i bruk de fem kvalitetene som tidligere ble nevnt under første modul. For gjensidig respekt kan det være en fordel å vise din takknemlighet for tiden som blir satt av for dette. En huskeregel er at selv om du har god tid, betyr det ikke at motparten har det.

6 – Opptre profesjonelt

I forkant av denne samtalen vil det lønne seg å forberede seg slik at samtalen er profesjonelt fra start til slutt. Dette kan du gjøre ved å presentere deg selv, fortelle om dine interesser og ferdigheter. Senere kan du gå inn på hvordan du har utviklet deg i forhold til din profesjonelle reise og hvor du er i dag. Til slutt kan du presisere hva dine ønsker for denne samtalen er.

7- Research

Modul 6 og 7 går som hånd i hanske. Her handler det om å søke opp bedriften på forhånd og se om du kan flette noe relevant inn i samtalen som omhandler nylige hendelser. Dette kan forhindre den stille kleinheten i samtalen. Samtalen kan deles inn i tre ulike kategorier: the main question, the second question og the third question. Kort handler disse om mentors historie, hans ferdigheter, informasjon om bedriften og tips mentor har til deg.

8- Bygge langsiktig relasjon

Dersom du føler samtalen gikk greit og vedkommende ønsker å hjelpe deg videre, er det viktig å ta initiativ slik at dere holder kontakten. Kort forklart handler siste modul om alt som gjøres etter samatalen.

Kilder:
Snl. 2021. Mentor.
Lesedato: 10.04.21. https://snl.no/mentor

Paul Pesek. u.d. First Round: Networking Basics.
Lesedato: 10.04.21. https://first-round.teachable.com/p/joinfirstround

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *