Hvilken mediekanal du bør bruke til markedsføring

Hvilken mediekanal du bør bruke til markedsføring

I dette innlegget skal jeg forklare hvorfor det lønner seg å markedsføre bedriften din på mine favoritt mediekanaler – nemlig Instagram, Facebook og TikTok. Når du skal velge hvilken kanal du ønsker å markedsføre deg på, er det viktig å vite hvor målgruppen befinner seg og deretter basere den informasjon du har tilegnet deg til å finne riktig kanal. Denne taktikken gjør det lettere å nå ut til potensielle kunder i fremtiden. Både Instagram, Facebook og TikTok brukes av alle i forskjellige aldre, der TikTok gjerne blir ansett som en mediekanal som veier tyngst hos den yngre generasjonen. Dersom målgruppen din for det meste er fra 9-22 år, ville eksempelvis TikTok vært et godt alternativ for deg som ønsker å nå ut til de yngre. Dette er noe vi skal se nærmere på senere.

Hvorfor du bør bruke Instagram til å markedsføre bedriften din

Kort fortalt har Instagram per 2020 over 1 milliard registrerte brukere, derav 2,6 millioner er Norske brukere. (Ipsos) Med andre ord er dette omtrent 60% av den Norske befolkningen. Sjansen til å vokse seg stor som en bedrift er til stede da disse tallene viser til et bredt spekter av muligheter når det kommer til markedsføring. Tidligere ble appen ansett som et sosialt medium som ble brukt for å poste hverdagslige bilder på privaten. Etter Facebook kjøpte opp plattformen, har appen ressursmessig blitt sterkere enn tidligere. Fler og fler bedrifter oppretter kontoer for å publisere bilder, videoer og oppdatere kundene sine. På denne måten holder de seg relevant og tiltrekker fremtidige kunder. Sett fra et langsiktig perspektiv vil det være gunstig å oppdatere profilen ukentlig med eventuelle nyheter, rabatter og lignende for å beholde nåværende kunder og muligens tiltrekke fremtidige kunder. I følge Ipsos sin statistikk er det et høyere antall kvinner enn menn som har appen. Dette er noe man bør tenke på når man velger kanal. I tillegg brukes den særlig av personer i alderen 18-29 år. I forhold til tallene, er dette en kanal som bør brukes av de som ønsker å nå ut til de yngre.

(skjermdump: ipsos.com)

Hvorfor du bør bruke Facebook til markedsføring

På lik linje med Instagram er Facebook en kanal som brukes av et bredt antall mennesker. I følge Ipsos har hele 3,5 millioner mennesker i Norge en profil, noe som tilsier hele 83% av den norske befolkningen. Vi ser også at dette er en kanal som brukes mer av de eldre da andelen unge går ned daglig. Kjønnsmessig er dette et medium som brukes like mye av menn som kvinner. (Ipsos) I den sammenheng trenger du ikke tenke så mye på kjønn når du velger å markedsføre deg i denne kanalen. For å vokse seg større kan du eksempelvis opprette en Facebook-side for bedriften din. På siden kan du blant annet legge ved adresse, telefonnummer, åpningstider og lignende informasjon for å vise at dere er lett tilgjengelig ovenfor kundene dine. Ved å legge ut kampanjer og produkter/tjenester kan dette annonseres ved hjelp av «Facebook for business». Fordelen er at du kan oppnå høyere omsetning ettersom annonsen muligens treffer målgruppa. I et langsiktig perspektiv kan dette bidra til at du beholder de samme kundene som annonsen traff, dersom kundene var fornøyde med produktet/tjenesten.

(skjermdump: ipsos.com)

Hvorfor du bør bruke TikTok som markedsføring

TikTok er en utradisjonell kanal som har en enorm rekkevidde blant yngre. Dersom du mener målgruppen kan befinne seg i appen, kan markedsføringen bli svært effektiv dersom vi er kreative. Plattformen er bygd opp slik at vi kan lage flere spennende videoer. Dersom vi lager en annonse som ikke minner om en vanlig annonse, kan vi oppnå stort engasjement og vekst. Det som vil være det mest utfordrende ved å bruke denne mediekanalen til markedsføring er at annonsen bør bli til en slags underholdning. Dersom man klarer å balansere underholdning og den informative delen, kan annonsen slå hardere ut enn en vanlig annonse på Instagram og Facebook. Ofte kan en video gå viral og få flere millioner visninger fra hele verden. Hele 65% av barn og unge mellom 9-18 år bruker den populære appen i dag. (ice) I dette tilfellet ville jeg som tidligere nevnt brukt denne kanalen dersom målgruppen er yngre mennesker.

Avslutning:

Kort oppsummert ville jeg anbefalt å bruke den plattformen der målgruppen befinner seg i. Det ville uansett vært relevant å lage både en Facebook-side og Instagram profil uavhengig hvor målgruppen befinner seg, da du ønsker at bedriften skal være oppdatert og relevant i lang tid fremover. Til slutt vil jeg konstantere at det ikke finnes et fasitsvar på hvilken kanal du skal bruke, da det avhenger av din personlige bedrift. Denne teksten er skrevet slik at du kan få inspirasjon til hvordan du kan markedsføre deg i tre av mine personlige favoritt mediekanaler.

Kilder:

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420

https://www.ice.no/ice-magasinet/hva-er-tiktok/?tag=Familie+og+barn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.